Priser på fjernvarme i Danmark.

Priser på fjernvarme i Danmark

Energitilsynet har åbnet en ny service for varmebrugere og andre interesserede, idet det er muligt at se fjernvarmeforsyningernes priser på Energitilsynets hjemmeside.

Priserne sammenlignes ved at sammenligne, hvad et års varmeforbrug i henholdsvis en "standard lejlighed" og et "standard parcelhus" koster hos de enkelte værker.

Formålet med offentliggørelsen er at gøre det let for forbrugerne at sammenligne priserne på fjernvarme. Netop gennemsigtighed er den afgørende forudsætning for et velfungerende varmemarked. Gennemsigtighed giver forbrugerne mulighed for at følge med i, om den lokale varmeforsyning leverer varme til rimelige priser sammenlignet med andre forsyninger.

Listen over de enkelte værkers priser viser ganske store forskelle i priserne. Man skal imidlertid være opmærksom på, at prisforskellene kan være velbegrundede henset til store forskelle i forsyningers/værkers dækningsberettigede omkostninger. Høje priser kan imidlertid også være udtryk for, at der er et effektiviseringspotentiale. 

Du kan se PRISER PÅ FJERNVARME på Energitilsynets hjemmeside ved tast på følgende adresse:

Se prisstatistik her