Nyhedsbrev nr. 3 - Levring gaskonvertering - Udgivet 09-09-2022

Nyhedsbrev nummer 3. Levring gaskonvertering

Hej Alle

Entreprenør Arkil A/S er, som I nok har bemærket, i gang med både hovedledninger og stikledninger til og i Levring. P.t. er det Bygaden nr. 60 – 65 derefter går de i gang med Solvænget.

Alle husejere der skal tilkobles fjernvarmen bliver kontaktet af en medarbejder fra Arkil A/S ca. en uge før de går i gang med udgravning/tilkobling af stikledning på privat grund.

Venlig hilsen

Kjellerup Fjernvarme