Ekstraordinære Generalforsamlinger Almtoft-Kjellerup vandværk AMBA

Ekstraordinære Generalforsamlinger Almtoft-Kjellerup vandværk AMBA

5. januar 2023

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling for Almtoft-Kjellerup vandværk AMBA

Mandag den 9. januar 2023 kl. 19:00

Sted: Industriparken 10, 8620 Kjellerup

-------------

Desuden afholdes ekstraordinær generalforsamling for Almtoft-Kjellerup vandværk AMBA

Mandag den 6. februar 2023, kl. 19:00

Sted: Industriparken 10, 8620 Kjellerup