Henstandsordning - Kjellerup Fjernvarme AMBA er ikke omfattet.

Henstandsordning - Kjellerup Fjernvarme AMBA er ikke omfattet.

29. september 2022

Den nye indefrysningsordning (Henstandsordning) – Hvad betyder det for dig

Selskaber under 26.000 Kr. i budgetteret varmeforbrug for et standardhus:
Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr.pr kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr. 

Vi har i Kjellerup fjernvarme AMBA en gennemsnitlig samlet pris for et standardhus på 13.371 kr. (0,74 kr. Pr. KWh) hvilket medfører, at vi ikke er omfattet af denne ordning.

Det betyder, at selvom dit samlede varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr. har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.