Indkaldelse til generalforsamling Kjellerup Elforsyning AmbA.

Indkaldelse til generalforsamling Kjellerup Elforsyning AmbA.

15. april 2019

Indkaldelse til ekstraordinær  generalforsamling Kjellerup Elforsyning Amba den 

12. august 2019, kl. 18.30

på Industriparken 10, 8620 Kjellerup.

Hent Dagsorden

Hent fuldmagtblanket til at stemme for en anden.