Forbrugerens rolle

Forbrugerens rolle

Kjellerup Fjernvarme er blevet pålagt at registrere og 2 gange årligt at indberette realiserede energibesparelser.

Dette pålæg kan fjernvarmen ikke efterkomme uden forbrugernes medvirken. Det er sådan, at de energibesparelser, som fjernvarmen gennemfører på varmeværket og på ledningsnettet ikke medregnes.

Energibesparelserne skal gennemføres hos forbrugerne for at kunne medregnes. Fjernvarmen er derfor afhængig af forbrugernes velvilje og aktive medvirken, hvis det skal lykkes at efterkomme pålægget.

Energibesparelserne skal gennemføres i de enkelte hjem eller de enkelte virksomheder og institutioner. Der er mange måder at opnå besparelser på. Det kan eksempelvis ske ved at efterisolere lofter og vægge, udskifte vinduer og yderdøre, installere nye radiatorventiler, varmtvandsbeholdere og cirkulationspumper eller ved at få et servicebesøg med en grundig gennemgang og justering af varmeanlægget.

Derfor vil Kjellerup Fjernvarme meget gerne have at vide, hvis der er interesse for eller planlægges gennemførelse af forbedringer, der nedsætter energiforbruget.

Det er vigtig, at anmeldelse til Kjellerup Fjernvarme sker forud for besparelsernes gennemførelse/påbegyndelse. Anmeldelse er naturligvis frivillig, og vi er klar over, at det kræver stor velvillighed hos forbrugerne.

Ved en aktiv indsats fra forbrugerne vil Kjellerup Fjernvarme kunne holde omkostningerne ved registrering og indberetning af energibesparelser nede samt undgå at få en bøde, fordi den krævede mængde af energibesparelser ikke indberettes.

Både fjervnarmen og forbrugerne har interesse i at undgå ekstraomkostninger, idet ekstraomkostninger kan medføre forhøjelse af varmeprisen.

For at lette anmeldelse af energibesparelser, kan skemaet under menuen "Anmeldelsesskema" benyttes.

Skemaet udfyldes med forbrugerens navn og ejendommens adresse. Oplysninger om det planlagte arbejde angives ved afkrydsning eller ved en kort beskrivelse af arbejdet.

Skemaet sendes automatisk til fjernvarmen.

Vælg menuen "Anmeldelsessskema" og send dine planlagte energibesparelser.