Om os

Om os

Kjellerup Fjernvarme blev stiftet i 1956. Selskabet er et A.m.b.a. og er derved ejet af alle aftagere af fjernvarme, der er tilkoblet værkets ca. 60 km forsyningsnet incl. stikledninger.Selskabets forsyningsområde er næsten hele Kjellerup by, og dækningsgraden er tæt på 100 %.Sikker varmeforsyning:
For at sikre varmeforsyningen overvåges værk og ledningsnet alle årets dage i hele døgnet via et såkaldt SRO anlæg. En alarm sendes til vagthavende via et radiosignal og opkald samt SMS sendes via mobiltelefon til hele driftspersonalet. SMSén angiver alarmtypen. Det er en sikker og informativ orientering om alarmen, der gør det muligt hurtig at udbedre fejl og mangler eller træffe foranstaltninger til at reducere virkningen af fejl og mangler.
Hvis varmeproduktionen på fliskedlerne stoppes, så kan der i løbet af kort tid omstilles til varmeproduktion på to gaskedler på 4.0 MW og 5,8 MW. Sidstnævnte kedel har nødstrømsforsyning. Herudover er der til varmeproduktion i "katastrofesituationer" installeret  1 gaskedel på ialt 10,0 MW med nødstrømsforsyning. Der er således grundlag for, at varmeforsyningen kan garanteres døgnet rundt hele året.


Billig varmeforsyning:
Ca. 61 % af landets boliger er tilsluttet godt 400 fjernvarmeværker. At fjernvarme er billig i forhold til andre former for opvarmning kan illustreres ved, at kun 27 værker har priser, der er højere end opvarmning ved individuel gasfyr eller opvarmning ved individuel oliefyr. Prisen for fjernvarme i Kjellerup er een af de absolut billigste i landet med en årlig varmeudgift for en standardforbruger på 7.275,- kr./år. Danske Fjernvarmeværkers undersøgelse af fjernvarmepriserne for 2007/08 viser, at den årlige varmeudgift for en standardforbruger på landsplan svinger fra 33.691,- kr./år på det dyreste værk til 5.447,- kr./år på det billigste værk.

Kommunikation mellem forbrugerne og fjernvarmen:
For Kjellerup Fjernvarme er det et "must", at du altid kan komme i kontakt med en af de ansatte. Vi ser helst, at de fleste henvendelser sker indenfor kontortiden, idet mange af henvendelserne da lettere kan afklares med det samme. Udenfor kontortiden viderestilles automatisk til vagthavende, der sammen med dig vil vurdere, om det er en hastesag, eller om afklaring kan vente, men det er helt afgørende for os, at du i alle tilfælde får den rådgivning, som du har behov for. Vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationen er forbrugerens ansvar, og for udbedring af fejl skal forbrugeren kontakte en VVS installatør.

 

Forbrugerens installation:
Det er yderst vigtig, at forbrugernes installationer er i orden, og at termostaterne er justeret korrekt, således at mest mulig varme afgives i boligen. Du kan let kontrollere det på din varmemåler ved at holde øje med afkølingen og med returtemperaturen. 

Vær med til at styrke demokratiet:
Kjellerup Fjernvarme ledes demokratisk. På de ordinære generalforsamlinger vælger forbrugerne 5 bestyrelsesmedlemmer og Silkeborg kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen kan udpege hvert et bestyrelsesmedlem.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, og vi ser gerne, at så mange forbrugere som muligt deltager og er med til at præge beslutningerne om fremtiden.

 

Kjellerup Fjernvarme og omverdenen:
Kjellerup Fjernvarme arbejder tæt og godt sammen med mange og har et stort netværk indenfor fjernvarme sektoren, det private erhvervsliv samt det offentlige. 
Kjellerup Fjernvarme er medlem af Danske Fjernvarmeværkers Forening og deltager efter bedste evne i at styrke branchens videre udvikling.

Historien om Kjellerup Fjernvarme.