Pålæg om information

Pålæg om information til forbrugerne

Kjellerup Fjernvarme er pålagt at informere forbrugerne som nævnt nedenfor:

Udvikling i energiforbruget:

Forbrugerne informeres årligt om udviklingen i  energiforbruget. På samme side som styrings-

tabellen, der er udsendt sammen med årsopgørelsen vises udviklingen for de seneste 4 år for

både det samlede varmeforbrug i MWH og varmeforbruget i MWH pr. m2. Ved udregning af varme-

forbruget pr. manvendes areal angivelsen i bygnings- og boligregistret (BBR). Forbrugerne op-

fordres til at kontrollere arealangivelserne og at rette henvendelse til Silkeborg Kommune, så-

fremt arealangivelserne i BBR ikke er korrekte.

Sammenligning af energiforbruget:

Forbrugerne skal også informeres om energiforbruget sammenlignet med en tilsvarende for-

brugerkategori. Denne sammenligning er under udarbejdelse.

Kortlægning af energiforbruget i forsyningsområdet:

Kjellerup Fjernvarme skal kortlægge energiforbruget i forsyningsområdet fordelt på for-

brugerkategorier. Dette vises under menuen  "Kortlægning af energiforbrug"  i dette afsnit.