Bestyrelsen

Bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 8 består bestyrelsen i Kjellerup Fjernvarme A.m.b.a. af 5 valgte medlemmer. Herudover har Silkeborg Kommune (tidligere Kjellerup Kommune) og Boligselskabet Sct. Jørgen (tidligere Kjellerup Boligforening) ret til hver at udpege et medlem til bestyrelsen. De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Formand: 
  

Benny M. Thomsen, Brogade 10, 8620  Kjellerup,
Telefon 4081 1776,  Send mig en mail

Næstformand:

Bent Nielsen, Avnbøgen 28, 8620 Kjellerup,
Telefon 8688 2451, Send mig en mail
Kasserer: 

Jacob Lykke Risgaard, Gyvelvej 11, 8620 Kjellerup,                 Send mig en mail

Bestyrelsesmedlem:

Lars Hvilshøj Christiansen, Kløvervænget 8,
8620 Kjellerup Telefon 23988225 Send mig en mail

Bestyrelsesmedlem:

Karl K. Jensen, Skolevangen 79, 8620  Kjellerup,
Telefon 8688 1780, Send mig en mail

Udpeget af Boligselskabet
Sct.Jørgen:

Kaj Nørskov Madsen, Klosterhaven 26, 8620 Kjellerup,

Telefon: 26746570, send mig en mail