Kortlægning af energiforbrug

Kortlægning af energiforbrug

I henhold til Varmeforsyningslovens §28 b stk. 3 skal Kjellerup Fjernvarme kortlægge energiforbruget i forsyningsområdet fordelt på forbrugerkategorier.

Kortlægningen for driftsåret 2023 vises i nedenstående statistik.
2023 Antal forbrugere Areal Mwh forbrug Gns.forbrug pr./m2
Husholdninger                    2.020           303.923              35.422     0,117
Offentlige                          36             54.297                4.315     0,079
Erhverv                          68             41.063                3.211     0,078
I alt                    2.038           399.283              42.948     0,108
Kortlægningen for driftsåret 2022 vises i nedenstående statistik.
2022 Antal forbrugere Areal MWh forbrug Gns. forbrug pr./m2
Husholdninger                    1.919           300.022              34.839     0,116
Offentlige                          25             37.467                2.662     0,071
Erhverv                          73             39.038                3.762    

0,096

I alt                    2.017           376.527              41.263     0,110