Information

I henhold til ændringer i varmeforsyningsloven skal all varmedistributionsvirksomheder med en varmekapacitet på 1 MW og derover give information om energibesparelser til forbrugerne i forsyningsområdet.

I henhold til ændringer i varmeforsyningsloven skal alle varmedistributionsvirksomheder med en varmekapacitet på 1 MW og derover give information om energibesparelser til forbrugerne i forsyningsområdet.

Alle varmedistributionsvirksomheder med en samlet varmelevering i 2004 til nettet på over 100 TJ skal sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser på tilsammen minimum 900 TJ pr. år.

I perioden 2006 - 2013. Kjellerup Fjernvarme leverede i 2004 166 TJ til nettet svarende til 46.321 MW.

Det er pålagt Kjellerup Fjernvarme A.m.b.a. at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser på 1.302 GJ pr. år svarende til 361,7 MWH pr. år. i perioden 2006 - 2013.

Det er pålagt Kjellerup Fjernvarme A.m.b.a. at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser på 1.678 GJ i 2018. 

En energibesparelse er en forbedring hos forbrugeren, der nedsætter energiforbruget. Forbedringer på varmeværket og ledningsnettet kan ikke medregnes.

De for varmeforbrugerne mest interessante energibesparelser er:

  • Efterisolering af tagkonstruktion og ydervægge,
  • Udskiftning af vinduer, yderdøre og glaspartier med bedre isolerende konstruktioner,
  • Udskiftning af gamle og dårligt virkende radiatorventiler,
  • Udskiftning af gamle varmtvandsbeholdere,
  • Årligt servicebesøg med gennemgang og indstilling af varmeanlægget.

Der er udarbejdet et katalog over standardværdier, der skal anvendes i forbindelse med opgørelse af standardiserede energibesparelser.

Til illustration af definerede energibesparelser vises nogle få eksempler. "Besparelse" angiver det, som distributionsvirksomhederne godskrives:

Kode: Beskrivelse: Besvarelse:
Pumpe 001 Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs 33 kwh/år
Køl 01.1 Udskiftning af 170 l køleskab uden boks fra 1991 - 1995 til A+ 140 kwh/år 
Lys 01 Udskiftning alm. glødelampe med sparepære - 60 W 45 kwh/år
Varm 01.1 Termostatventiler uden forindstilling til med forindstilling 181 kwh/år
Varm 05.5 Serviceordning med regelmæssige eftersyn 91 kwh/år
Kontor 01 Udskiftning af 17" CRT skærm til 17" LCD fladskærm 100 kwh/år

 

Hvis du ønsker flere oplysninger om energibesparelser, er du velkommen til at kontakte fjernvarmen.