Pålæg om realisering

Pålæg om realisering af energibesparelser

Kjellerup Fjernvarme er blevet pålagt at sikre, at fjernvarmens forbrugere gennemfører forbedringer, der nedsætter energiforbruget d.v.s. energibesparelser.

Fjernvarmen rådgiver om energibesparelser samt registrerer og indberetter de gennemførte energibesparelser. Endvidere tilbyder fjernvarmen at servicere forbrugernes varmeanlæg.

Til at udføre dette arbejde sammen med forbrugerne er der ansat en energikonsulent ved Fælleskontoret. Energikonsulenten står til forbrugernes rådighed, og energikonsulentens rådgivning og service er gratis for forbrugeren.

En eventuel ændring af varmeinstallationen skal dog udføres af en VVS installatør for forbrugerens regning.

Fjernvarmen ser frem til et udbytterigt samarbejde med forbrugerne.