Produktionsanlæg OPDATERES!!

Produktionsanlæg

Kjellerup Fjernvarme er et flisfyret varmeværk, der forsyner ca. 1800 forbrugere i Kjellerup By.

1: Agertoften 3 - 5:
Varmen produceres på værket beliggende Agertoften 3 - 5, 8620 Kjellerup. Varmen produceres ved afbrænding af træflis med et vandindhold op til ca. 55 %. Naturgas anvendes kun i nødsituationer.
Der er installeret to fliskedler. De to kedler har fælles flislager og flistransport.

Fliskedel nr. 1 er installeret i 1987.
Kedlens kapacitet er 7,5 MW ved flisforbrænding og 2,5 MW ved røggas kondensering.

Fliskedel nr. 2 er installeret i 2004.
Kedlens kapacitet er 4,0 MW ved flisforbrænding og 1,5 MW ved røggas kondensering.

Der er installeret to gaskedler.

Gaskedel nr. 2 er installeret i 1976. Kedlen har nødstrøms forsyning.

Kedlens kapacitet er 5,8 MW.

Gaskedel nr. 1 er installeret i 2005.
Kedlens kapacitet er 10,0 MW. Kedlen har nødstrøms forsyning.

2: Hasselvej:
På Hasselvej er etableret en satelitcentral med en gaskedel, der kun anvendes i nødsituationer.

Gaskedlen er installeret i 1973.
Kedlens kapacitet er 4,0 MW.

3: I/S Fælleskontoret, Tværgade 4:
I/S Fælleskontorets ejendom rummer værksted, lager, personalefaciliteter og administration.